Připomínáme, že 31.8. je splatnost 1.splátky za ŠD pro šk. rok 2022/2023. Můžete uhradit 750,-Kč (na 1.pololetí) nebo rovnou 1500,-Kč (na celý šk.rok).

č.ú. 2000934339/0800, vs: evidenční číslo žáka (žáci 1.ročníků dostanou až ve škole, neuvádějí nic), zpráva pro příjemce: příjmení jméno/ třída/ ŠD

Děkujeme za včasné a řádně označené platby. 🙂