V pátek 9. února se žáci pátých ročníků zúčastnili ukázkové hodiny přírodopisu, kterou pro ně připravili starší spolužáci z II. stupně. Cílem bylo mladším spolužákům přiblížit  přírodopis na druhém stupni jako předmět, ve kterém se dá příroda poznávat zábavnou formou.