Společné setkávání žáků II. stupně s předškoláky z okolních mateřských školek se stávají na naší škole tradicí. V pátek 1. března nás navštívily děti a paní učitelky z MŠ Sluníčko. Žáci z 2. stupně pro ně připravili zajímavý program. V kinosále představili dětem Hru na barevné popelnice, poté si společně s nimi zopakovali pravidla správného třídění odpadů. Ve školních dílnách si předškoláci mohli prověřit své dovednosti a zručnost práce s nůžkami a lepenkou. Ve spolupráci se staršími kamarády si vyrobili sadu domácích zvířátek, které si odnesli do mateřské školky. Tvořivé dopoledne uteklo jako voda a můžeme se těšit na další setkání u zápisu do 1. třídy.