S účinností od 1. 5. 2023 jsme vstoupili do nového projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a v neposlední řadě na personální podporu školního psychologa.

Publicita