Informativní schůzka pro rodiče žáků přípravné třídy se koná 8.6.2023 v 15,30hod. v kinosále školy.
Rodiče prvňáčků se sejdou tamtéž od 16,15 hodin.
Těšíme se na návštěvu.