V roce 2018 a 2019 spolupracovala škola s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy ve výzkumném projektu s názvem Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol, jehož cílem bylo vytvoření diagnostických nástrojů pro hodnocení čtenářských dovedností. Tyto nástroje budou v praxi sloužit školám a školským poradenským zařízením. Děkujeme tímto žákům i rodičům za spoluúčast.Výzkumný projekt