Naše děti vložily celého svého ducha do vánočních trhů a společně všichni, Vám rodičům, kteří nás přišli podpořit koupí třeba i maličkostí na těchto trzích, děkujeme.

Záblesky vánočního ducha se rozsvítily ve školních prostorách v úterý 28. prosince a ve středu 29. prosince, kdy se konaly kouzelné vánoční dílničky. I když to nebyla celodenní akce, děti věnovaly několik hodin přípravě vánočních ozdob a dárků, aby byly připraveny na nadcházející vánoční trhy, které se budou konat v pondělí 4. prosince od  15,15 hod.

Tato nezapomenutelná událost byla obohacena o pomoc šikovných žáků devátých tříd, kteří se chopili role průvodců a inspirátorů. Jejich dovednosti a nadšení byly klíčovými ingrediencemi pro úspěch dílniček. Pomáhali dětem s individuálním přístupem a také s pracemi, které by pro mladší žáky představovaly výzvu. Tato spolupráce nejenže poskytla praktickou pomoc, ale také vytvořila prostor pro výměnu znalostí a dovedností mezi různými ročníky.

Nejpozoruhodnější byla výchovná rovina této spolupráce. Deváťáci nejen sdíleli své dovednosti a znalosti, ale také se stali vzorem pro mladší spolužáky. Jejich přístup byl nejen profesionální, ale také výrazně výchovný. Společně vytvářeli nejen krásné vánoční dekorace, ale i pevné vazby mezi jednotlivými ročníky.

Vánoční dílničky se tak staly nejen příležitostí k tvořivosti a zábavě, ale i k posílení komunity uvnitř školního prostředí. Vzduch byl naplněn radostí, smíchem a týmovou spoluprací, což nepochybně přispěje k vytvoření nezapomenutelné atmosféry během nadcházejících vánočních trhů.