Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že zapsaných dětí do 1. ročníku na naši školu bylo více, než je možné přijmout, přistoupíme k losování volných míst do budoucích 1. tříd. Losování proběhne dne 30. 4. 2024 v 16.00 v zasedací místnosti školy.

Losování se uskuteční za účasti ředitelky školy, zástupce školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Do losování budou zařazeny pouze děti, které splňují 3. kritérium, tedy děti, které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 14. Děti, které splňují 1. a 2. kritérium, splnily podmínky pro přijetí.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jaroslava Budilová