Ve škole věnovali zajímavému projektu o husitství. Tento projekt jsme neprobírali jen v hodině vlastivědy, ale také v dalších předmětech, což nám pomohlo lépe pochopit tuto důležitou část našich dějin. V hodině vlastivědy jsme se učili o husitech, jejich bitvách a o Janu Husovi, který byl upálen 6. července 1415. Dozvěděli jsme se, proč byl Jan Hus tak důležitý a co všechno husité dokázali. Ve výtvarné výchově jsme vyráběli kacířské čepice, podobné těm, které mohl nosit Jan Hus. Byla to skvělá zábava a zároveň jsme se naučili něco nového o historii. Tuto hodinu si připravil jeden z našich žáků, který dětem přednesl, jak tuto čepici vyráběl a společně s nimi ji znovu vyrobil.

V hodině českého jazyka jsme četli příběhy a zajímavé informace o husitech a jejich době. Četli jsme o statečných bojovnících a o tom, jak husité bránili svou víru. V pracovní činnosti jsme tvořili repliky husitských zbraní. Bylo to jako vrátit se zpátky v čase a stát se husitským bojovníkem. V hodině hudební výchovy jsme poslouchali a zpívali slavnou píseň „Ktož jsú boží bojovníci“. Bylo to skvělé slyšet a zpívat písně, které zpívali husité před mnoha lety. V matematice jsme počítali, kolik let uplynulo od různých významných událostí z husitské doby. Naučili jsme se, jak správně počítat roky a lépe si představit, jak dávno se tyto události staly.

Projekt husitství byl pro nás všechny velmi zábavný a poučný. Díky tomu, že jsme se o husitech učili v různých předmětech, jsme získali spoustu nových znalostí a dovedností.