V tomto období probíhá ve 4. ročnících preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě a prevenci šikany. Tento program je součástí našich snah o vytvoření bezpečného a podporujícího školního prostředí pro všechny naše žáky.

Obsahem preventivního programu jsou:

Vztahy ve třídě:

Aktivity na posílení spolupráce: Děti se zapojí do různých týmových aktivit, které podporují spolupráci, vzájemné porozumění a respekt mezi spolužáky.

Komunikační dovednosti: Žáci se učí efektivní komunikaci, aktivnímu naslouchání a respektování názorů ostatních.

Prevence šikany:

Rozpoznání šikany: Program zahrnuje informace o tom, co je šikana, jak ji rozpoznat a jaké jsou její formy.

Řešení konfliktů: Děti se učí konstruktivní způsoby řešení konfliktů a jak se bránit, pokud se setkají s šikanou.

Podpora obětí: Důraz je kladen na podporu obětí šikany, včetně toho, kam se mohou obrátit o pomoc a jak mohou ostatní spolužáci přispět k vytvoření podpůrného prostředí.

Program je veden zkušenými odborníky a je navržen tak, aby byl interaktivní a přístupný pro všechny děti. Věříme, že tento preventivní program pomůže posílit přátelské a bezpečné prostředí ve třídě, kde se každé dítě může cítit respektováno a podporováno.