Školní psycholožka pravidelně pracuje s vybranými třídami. Jejím cílem je pomáhat žákům lépe zvládat různé problémy a rozvíjet jejich schopnosti v oblasti řešení konfliktů a komunikace.

V rámci těchto sezení se žáci učí strukturovanému přístupu k řešení problémů. Nejprve se zaměřují na popis problému, který je trápí nebo se kterým se mohou setkat. Tento krok je klíčový, protože přesné definování problému je základem pro nalezení vhodného řešení.

Následně žáci navrhují více možných řešení daného problému. Tento proces podporuje jejich kreativitu a učí je přemýšlet o různých možnostech, jak situaci zvládnout. Ve skupinách poté společně diskutují o navržených řešeních a vybírají to nejlepší. Každé řešení je podrobně rozebráno, určují se jeho výhody a nevýhody, což žákům pomáhá pochopit důsledky různých rozhodnutí.

Aby se teorie proměnila v praxi, žáci si na závěr těchto sezení připraví a zahrají krátké divadelní scénky. V těchto scénkách představují situace, kde je třeba vyřešit nějaký problém, a ukazují, jak by se s ním vypořádali pomocí naučených postupů. Tento přístup nejenže posiluje jejich dovednosti v řešení problémů, ale také zlepšuje jejich sebevyjádření a schopnost spolupracovat s ostatními.

Tato spolupráce se školní psycholožkou se ukazuje jako velmi přínosná. Žáci si osvojují důležité životní dovednosti, jako je efektivní komunikace, týmová spolupráce a kritické myšlení. Navíc se učí, že každý problém má více řešení a že je možné najít konstruktivní cestu, jak se s ním vypořádat. Tyto dovednosti jsou klíčové nejen pro školní prostředí, ale i pro jejich budoucí život