Naši žáci se zapojují do života školy také prostřednictvím digitálních technologií. Informace vyhledávají nejen v učebnicích, ale také i v jiných písemných zdrojích a také na internetu. Tvoří prezentace v papírové formě a své prezentace přednáší ostatním spolužákům. Během svého tvoření se učí pracovat v týmu.