Vážení rodiče,

upozorňujeme, že ve školní družině nejsme schopni zajistit předávání dětí mimo určené časy odchodů (13.30, 15.00, 16.00), a zároveň nenecháváme děti pohybovat se po budově či areálu školy samotné. Družina má svůj program a oddělení jsou umístěna po celé budově od suterénu po 2. patro. Toto se týká předávání na kroužky, které vedou lektoři jiných organizací a platí to pro začátek i konec kroužků.

Děkujeme za pochopení.